Pályázatok

1.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által meghirdetett Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.

Pályázati azonosító: NEA-NO-16-M-0233

Pályázat címe: Józseffalvi hagyományok ápolása

Támogatási összeg: 800.000 Ft

 

A pályázat lehetővé tette a SVÁB HAGYOMÁNYOK HÁZA működését. Az önkéntes tagság létszáma megközelítette a 150 főt. Elmondhatjuk, hogy Józseffalva német kisebbségét szinte teljes egészében reprezentálja ez a létszám. (Megjegyzendő, hogy a betelepített létszám közel 200 fő volt 1785-ben.)

A ház működtetését a tagdíjak , támogatások csak részben fedezik, így a pályázati támogatásra nagy szükség van. Ennek köszönhető, hogy ma már egy önkéntes művelődésszervező szakszerűen koordinálja az egyesület programjait. Meg kell jegyezni, hogy 2016-ban a rendezvények eszközi feltételei is sokat javultak. A ház el van látva Internet és számítástechnikai lehetőséggel, valamint egy jó minőségű projektor biztosítja a prezentációt. A pályázat segítségével a ház esztétikai megjelenése (virágok) is sokat javult.

 

 

2.

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása

Pályázati azonosító: NEMZ-CISZ-EPER-17-0188

Pályázat címe: Volt egyszer egy Józseffalva

Támogatási összeg: 300.000 Ft

 

Célja a (helyspecifikus) hagyományok jelenlegi állapotának feltárása, a népművészeti alkotások gyűjtése, bemutatása, a hiteles hagyományokat továbbvivő és a népművészeti tárgyakat létrehozó alkotók népszerűsítése, a népi mesterek és hagyományos mesterségek újraélesztése és felkarolása, a hagyományőrzés számára hasznos szabadidős tevékenységek támogatása, a nemzeti kisebbség kulturális identitásának erősítése helyi, országos és nemzetközi szinten.

3.

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NEMZ-CISZ-18-0338

Pályázat címe: Létezik egy Józseffalva

Támogatási összeg: 600.000 Ft

 

Célunk a sváb nemzetiségi hagyományok jelenlegi állapotának feltárása, a népművészeti alkotások gyűjtése, bemutatása, a nemzeti kisebbség kulturális identitásának erősítése a „Sváb Hagyományok Házának” működtetésével. Az itt létrehozott kiállítás minden nap 9-17 óráig – idegenvezetés biztosításával is – megtekinthető. Nagy súlypontot helyezünk hagyományosnak számító sváb kézműves mesterségek alapfogásainak, történetének bemutatására, egyben gyakorlati hely biztosításával segítséget kívánunk nyújtani a helyi egyetem nemzetiségi tanító szakának elindításához.

4.

Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NEMZ-CISZ-19-0219

Pályázat címe: Józseffalvi német nemzetiség

Támogatási összeg: 1.000.000 Ft

 

Célunk a (helyspecifikus) sváb nemzetiségi hagyományok jelenlegi állapotának feltárása, a népművészeti alkotások gyűjtése, bemutatása, a hiteles hagyományokat tovább vivő és a népművészeti tárgyakat létrehozó alkotók népszerűsítése, a népi mesterek és hagyományos mesterségek újjáélesztésé és felkarolása, a hagyományőrzés számára hasznos szabadidős tevékenységek támogatása, a nemzeti kisebbség kulturális identitásának erősítése a „Sváb Hagyományok Házának” működtetésével.

A támogatás felhasználásával kívánjuk megvalósítani kiemelt rendezvényünk, a betelepülés évfordulójának megünneplését, illetve szeretnénk megismertetni tagjainkat a sváb disznóölés hagyományaival, valamint főzőverseny keretében a német nemzetiségi ízvilággal.

 

Nem profitorientált rekreációs vagy turisztikai szolgáltatások bevezetéséhez nyújtott beruházási támogatás – TOP-7.1.1-16-H-083-6

Kedvezményezett neve: Józseffalváért Egyesület

Projekt címe: Józseffalva, mint közösségi szintér

Szerződött támogatás összege: 2 977 352 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett kezdési dátuma: 2019. 06. 20.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06. 20.

Felhívás azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-083

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Sárospatak

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása

Pályázatunkkal a Sváb Hagyományok Háza 58 m2 kiszolgáló helyiségének felújítását, egy új közösségi teret és egy előtetőt kívánunk kialakítani. Ez az új tér, 30-40 fő befogadására lenne alkalmas. Programjaink sorát kívánjuk bővíteni, különös tekintettel a sváb gasztronómiára. Sárospatak kulturális, természeti, turisztikai értékeihez erősen kötődő új, térítésmentesen biztosított közösségi akciót  kívánunk megvalósítani. Feladatunk a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a Horizontális szempontok érvényesítése, az Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások biztosítása, a  Marketing-kommunikációs tevékenységek megvalósítása, melynek célja a tervezett programokon való részvétel ösztönzése, illetve a létrehozott szolgáltatás széles körű megismertetése a potenciális felhasználók körében.

További információ:
Dr. Kis-Tóth Lajos, 3300 Eger, Almási 40., kistoth.lajos@gmail.com , 209119812

Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NEMZ-CISZ-20-0079

Pályázat címe: Józseffalvi sváb tér

Támogatási összeg: 1.200.000 Ft

 

Cél a német telepesek által létrehozott Józseffalva városrész hagyományainak ápolása, népi értékek felkutatása, továbbadása, hagyományőrző rendezvények szervezése, ezzel a sváb hagyományokat őrző fiatal nemzedék nevelésének elősegítése. Kapcsolattartás, együttműködés és érdekérvényesítés a helyi önkormányzattal. A projekt célcsoportja elsősorban a közel 200 tagot számláló egyesület. Projektünk helyszíne a Józseffalváért Egyesület tulajdonában lévő tájház (része a nemzeti tájház kataszternek) és a mellette működő közösségi tér és közösségi ház, mely rendezvényeinknek is helyszínt biztosít.

A hagyományok ápolásának egyik színtere a szervezett rendezvények megtartása. Ezek koordinációjában ez a pályázat is jelentős segítséget nyújt. Az infrastruktúra karbantartása és folyamatos bővítése kiemelt feladatunk.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NCIV-KP-1-2021/1-000184

Pályázat címe: Sváb szorgalom

Támogatási összeg: 500.000 Ft

Egyesületünk célja a német telepesek által létrehozott Józseffalva városrész hagyományainak ápolása, népi értékek felkutatása, dokumentálása, továbbadása. Ezen célok elérése érdekében hozta létre és tartja fenn az egyesület a Sváb Hagyományok Házát, amely helyet ad a hagyományőrző köröknek, kiállításoknak és rendezvényeknek egyaránt.

Jelen pályázati támogatás biztosítja az egyesület tulajdonában lévő – turisták által is látogatható – tájház (része a nemzeti tájház kataszternek) működtetésének és karbantartásának fedezetét.

Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NBER-KP-1-2021/1-000072

Pályázat címe: Józseffalvi gazda

Támogatási összeg: 1.000.000 Ft

A Józseffalváért Egyesület 2015-ben a korábban megvásárolt történelmi lakóházban, pályázati támogatással megnyitotta a Sváb Hagyományok Házát, melyben bemutatja őseinek lakóterét.

Jelen pályázati támogatással ezen a turisztikai attrakció kiegészítéseként (a gazdasági udvaron) kívánunk létrehozni egy fedett kiállítóteret, ahol bemutatásra kerülnek azok a muzeális mezőgazdasági gépek és szerszámok, amelyeket a német betelepülők használtak az elmúlt 236 évben.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatása

 

Pályázati azonosító: NCIV-KP-1-2022/1-000048

Pályázat címe: Sváb kiállítóterek működtetése

Támogatási összeg: 1.200.000 Ft

Pályázati azonosító: NCIV-KP-1-2023/1-000044

Pályázat címe: Sváb ökoszisztéma

Támogatási összeg: 600.000 Ft

 

A Józseffalváért Egyesület 2015-ben megnyitotta a Sváb Hagyományok Házát, amelyben a betelepülő ősök életét, hagyományait kívánja bemutatni.

Jelen pályázatunk célja, hogy a megítélt támogatással a Hagyományok Háza működését (közüzemi díjak fedezete) és a múzeum, kiállítás üzemeltetését biztosítsa.